Vår förening


Vår historia


Från beredskapstid till Lidingö vävstuga


År 1940 bildades Kvinnornas Beredskaps-kommitté där kvinnor på Lidingö ägnade sig åt klädvård, syslöjd, stickning, insamling av skor och kläder. Allt för att hjälpa drabbade familjer under kriget.


Efter krigets slut avslutade kommittén sin verk-samhet, men viljan att arbeta textilt fanns kvar och 1946 bildades Föreningen Lidingö Systuga. Man flyttade verksamheten till den lokal där vävstugan finns idag. Föreningens främsta uppgift var hjälp till behövande med kläder, babyutstyrslar, vagnar etc. Kläd- och

penninginsamlingar gjordes bl a till Lidingös fadderort Lojo i Finland.


Omkring 1960 upphörde hjälpverksamheten och man inriktade sig mer åt vävning och kurser i bland annat klädsömnad, lampskärmar, vävning, knyppling, broderi, handstickning och hatt-sömnad. 1973 anslöts kursverksamheten till Medborgarskolan och Föreningen Lidingö Sy- och Vävstuga bildades och den lades ner 1992 när de kommunala bidragen drogs in.


Påföljande år 1993 bildades dagens Föreningen Lidingö Vävstuga. Till vår verksamhet avdelades två rum i huset, där vi kunde sätta upp 5 vävstolar.

Vårt syfte - vår ambition


Föreningen Lidingö Vävstuga är en ideell förening. Vårt syfte är att främja och tillgodose intresset för vävning. Vi bevarar gammal kunskap och tillämpar den i klassisk och modern design. Den sociala gemenskapen är viktig i vårt gemensamma skapande. Medlemmarna deltar i alla faser i tillkomsten av en väv. Finansiering sker genom medlemsavgifter och intäkter från försäljning av våra vävda alster.Vi får också ett årligt bidrag från Lidingö stad.


Vi finns på Lidingö i Medborgarskolans lokaler på Stockholmsvägen 62 nära Lidingö Centrum


Att vara medlem


Vi arbetar gemensamt för att driva verksamheten i vår vävstuga. Verksamheten leds av en styrelse.


I våra nio vävstolar väver vi allt från tuskaft till damast. Vi inspirerar och lär av varandra. Vi hjälps åt att sätta upp vävar och bidrar också med att väva alster som vi säljer för att trygga föreningens ekonomi.


Vi samlas under terminerna för stickcafé, arrangerar studiecirklar och medlemsresor.


Medlemsavgiften är 500 kr per år för aktiva medlemmar och 300 kr för passiva medlemmar.